Skip to content

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İçindekiler
yükleniyor...

1. Giriş

Bu Aydınlatma Metni, Pisano tarafından; Pisano ile kurulabilecek muhtemel ticari, iş birliği, istihdam, ve çevrimiçi web sitesi ziyareti gibi her türlü ilişki kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak;

 • Çalışanlarımızı, 
 • Stajyerlerimizi, 
 • Çalışan Adaylarımızı, 
 • Stajyer Adaylarımızı, 
 • Potansiyel Müşterilerimizi, 
 • Müşterilerimizi, 
 • Tedarikçilerimizi/İş Ortaklarımızı,   
 • Fiziki Ziyaretçilerimizi,
 • ve Çevrimiçi Kullanıcılarımızı (Web Sitesi Ziyaretçileri),

bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Çalışanlarımız

Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır. 

 Pisano eski çalışanı iseniz işbu Aydınlatma Metni’nin “İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?” bölümünde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak çalışan olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz. 

3. Stajyerlerimiz

Stajyerlere ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece stajyerlerimizin erişebileceği şekilde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır. 

 Pisano eski stajyeri iseniz işbu Aydınlatma Metni’nin “İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz” bölümünde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak çalışan olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

4. Çalışan Adayları

4.1 Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Kimlik Verisi: Adı, soyadı 

İletişim Verisi: E-posta adresi, telefon numarası 

Özlük Verisi: Özgeçmiş (CV) bilgileri, fotoğraf 

Referans Verisi: Referans gösterilen kişilerin adı, soyadı, telefon numarası, çalıştığı yer ve unvanı  

İşlem Güvenliği Verisi: İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, elektronik iletişim kayıtları, trafik bilgisi 

4.2 Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz Şirketimiz ile çalışan adayı arasında kurulan ilişkisi çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir: 

 • Çalışan adayları hakkında bilgi edinme ve başvuru süreçlerinin yönetilmesi, 
 • Çalışan adayı değerlendirme, seçme, mülakat ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Çalışan adayının görevlendirilmesi planlanan ilgili departmanın iş koşullarına uygun eğitim, nitelik ve becerilerinin mevcudiyetinin tespiti,
 • İş Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi
 • Çalışan adayının geçmiş iş tecrübeleri ve yetkinlikleriyle ilgili bilgilerin çalışan adayının kendisi tarafından temin edilen referans bilgileri aracılığı ile kontrol edilmesi,
 • Çalışan adayına işe alınmak üzere teklif sunulması,
 • Görüşme sonunda istihdamın gerçekleşmemesi durumunda, ileride adayın uygun bir pozisyon için tekrar değerlendirilmesi,
 • Özgeçmişlerin insan kaynakları biriminin kullandığı sisteme yönlendirilmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • 5651 sayılı Kanun kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

4.3 Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde ve Hangi Sebeplerle Topluyoruz? 

Şirketimiz ile aranızda kurulabilecek muhtemel istihdam ilişkisi kapsamında yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebeplerine dayalı olarak toplamaktayız:  

Kişisel verilerinizden kimlik verisi, iletişim verisi ve özlük verisi Kanun’un 5/(2). maddesinde yer alan “’bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’ hukuki sebebine dayalı olarak elektronik form aracılığıyla toplanmaktadır. 

Kişisel verilerinizden işlem güvenliği verisi, Kanun’un 5/(2). maddesinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak bilgi sistemleriyle ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır.

Referans kişisi göstermeniz halinde, bu kişilerden ya da başvurunuz öncesi çalıştığınız işyerinin temsilcilerinden sözlü, yazılı veya elektronik ortamda bilgi almak suretiyle edindiğimiz geçmiş çalışma, deneyim, performans gibi bilgilerinizin bu kişilerden sorulması ve onların vereceği yanıtların başvurunuz ile birlikte işlenmesi söz konusu olacaktır. Bu durumda referans olarak bildirdiğiniz ilgili kişilere ait kimlik, iletişim, çalıştığı yer ve unvan bilgilerini hukuka uygun olarak temin ederek tarafımıza aktardığınızı ve bu verilerin işlenmesi konusunda ilgili kişileri veri işleme süreçleri kapsamında bilgilendirdiğinizi/aydınlattığınızı beyan etmiş sayılırsınız.

Pisano, çalışan adaylarından doğrudan özel nitelikli kişisel verilerini talep etmemektedir. Çalışan adayları ihtiyari şekilde ve kendi inisiyatifleri ile özel nitelikli kişisel verilerine özgeçmişlerinde yer verebilmekte ve Şirketimiz bu şekilde çalışan adaylarının özel nitelikli kişisel verilerini Kanun’un 6/(2) maddesinde yer alan ‘’ilgili kişinin açık rızası olması’’ hukuki sebebi kapsamında özgeçmişlerini görüntüleyerek ve saklayarak işlemektedir. Bu kapsamda, özel nitelikli kişisel verilerinizi işlememizi istemiyorsanız özgeçmişinizi özel nitelikli kişisel verilerden arındırarak tarafımıza iletmenizi tavsiye ederiz.

4.4 Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, Kanun ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak; 

 • Yurt içindeki herhangi bir üçüncü taraf ile paylaşılmamaktadır. 
 • İş başvurularının elektronik ortamda yürütülmesi kapsamında, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla, Kanun’un 9/(1) maddesinde yer alan ‘’ilgili kişinin açık rızası olması’’ hukuki sebebine dayalı olarak sunucuları yurtdışında bulunan Hizmet Sağlayıcılarımız’a aktarılabilecektir.

5. Stajyer Adayları

5.1 Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Şirketimizce stajyer alım süreçlerinin yürütülmesi ve staj başvurularının değerlendirilmesi için işlediğimiz kişisel veri kategorileri aşağıda yer almaktadır: 

Kimlik Verisi: Adı, soyadı 

İletişim Verisi: E-posta adresi, telefon numarası 

Özlük Verisi: Özgeçmiş (CV) bilgileri, fotoğraf 

İşlem Güvenliği Verisi: İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, elektronik iletişim kayıtları, trafik bilgisi 

5.2 Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz staja alım öncesindeki değerlendirme sürecinde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir: 

 • Stajyer adaylarının başvuru ve işe alım süreçlerinin yönetilmesi, 
 • Stajyerlerin staj başvurusu sırasın değerlendirme, seçme, mülakat süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Görüşme sonunda istihdamın gerçekleşmemesi durumunda, ileride stajyer adayın uygun bir pozisyon için tekrar değerlendirilmesi, 
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi. 

5.3 Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde ve Hangi Sebeplerle Topluyoruz? 

Şirketimiz ile aranızda kurulabilecek muhtemel istihdam ilişkisi kapsamında yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebeplerine dayalı olarak aşağıda belirtilen şekillerde toplamaktayız:

Kişisel verilerinizden kimlik verisi, iletişim verisi ve özlük verisi Kanun’un 5/(2). Maddesinde yer alan “’bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’ hukuki sebebine dayalı olarak elektronik form aracılığıyla toplanmaktadır.  

Kişisel verilerinizden işlem güvenliği verisi, Kanun’un 5/(2). Maddesinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak bilgi sistemleriyle ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır. 

Pisano, stajyer adaylarından doğrudan özel nitelikli kişisel verilerini talep etmemektedir. Stajyer adayları ihtiyari şekilde ve kendi inisiyatifleri ile özel nitelikli kişisel verilerine özgeçmişlerinde yer verebilmekte ve Şirketimiz bu şekilde stajyer adaylarının özel nitelikli kişisel verilerini Kanun’un 6/(2) Maddesinde yer alan ‘’ilgili kişinin açık rızası olması’’ hukuki sebebi kapsamında özgeçmişlerini görüntüleyerek ve saklayarak işlemektedir. Bu kapsamda, özel nitelikli kişisel verilerinizi işlememizi istemiyorsanız özgeçmişinizi özel nitelikli kişisel verilerden arındırarak tarafımıza iletmenizi tavsiye ederiz. 

5.4 Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, Kanun ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak;

 • Yurt içindeki herhangi bir üçüncü taraf ile paylaşılmamaktadır. 
 • İş başvurularının elektronik ortamda yürütülmesi kapsamında, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla, Kanun’un 9/(1) maddesinde yer alan ‘’ilgili kişinin açık rızası olması’’ hukuki sebebine dayalı olarak sunucuları yurtdışında bulunan Hizmet Sağlayıcılarımız’a aktarılabilecektir. 

6. Müşterilerimiz

6.1 Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Şirketimiz ile müşteri konumunda bulunan sizler arasında kurulan hizmet veren-müşteri ilişkisi kapsamında gerçek kişi müşterimiz veya bir tüzel kişi müşterimizin gerçek kişi temsilcisi olmanız halinde işlediğimiz kişisel veri kategorileri aşağıda yer almaktadır: 

Kimlik Verisi: Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası, müşteri numarası, imza, uyruk bilgisi, kimlik fotokopisi, pasaport fotokopisi 

İletişim Verisi: E-posta adresi, telefon numarası, sosyal medya hesapları, işyeri adresi 

Özlük Verisi: Pozisyon/unvan bilgisi 

Görsel ve İşitsel Veriler: Fotoğraf/video kayıtları, çağrı merkezi kayıtları 

Finansal Veri: Banka hesap/IBAN numarası bilgisi 

Müşteri İşlem Verisi: Sipariş/talep bilgileri, çek/senet bilgileri, fatura bilgileri, vergi dairesi ile vergi kimlik numarası bilgisi 

Hukuk İşlem Verisi: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, ihtarname/ihbarname kapsamındaki bilgiler 

İşlem Güvenliği Verisi: İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, elektronik iletişim kayıtları, trafik bilgisi, Hubspot Record ID 

6.2 Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz aramızda kurulan hizmet veren-müşteri ilişkisi çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir: 

Sizinle kuracağımız hukuki ilişkiyi yürütebilmek için, özellikle;  

 • Satış sürecinin başlatılması adına sözleşme yapılması, 
 • Sözleşme çerçevesinde talep edilen hizmetin verilmesi, 
 • Çağrı merkezi ve diğer kanallar üzerinden müşteriye destek verilmesi ve şikayet takibi yapılması, 
 • Müşteri taleplerine cevap vermek amacıyla e-posta gönderiminin sağlanması, 
 • Müşterilerin sunucularıyla ilgili yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirilmesi, 
 • Müşterilere verilen veya müşterilerden alınan donanımların kayıt altında tutulması, 
 • Müşteri adına gelen donanımın teslim alınma/gönderme sürecinin işletilmesi, 

İlgili mevzuat çerçevesinde yapmakla yükümlü olduğumuz bazı süreçleri yerine getirmek için, özellikle; 

 • Satış/Hizmet sözleşmesinin damga vergisinin ödenmesi ve beyannamelerin döneminde bildirilmesi, 
 • Tedarikçi ödemelerinin yapılması, 
 • Ödemelere ilişkin teminat alınması, 
 • Nihai hale getirilmiş faturaların müşterilere gönderilmesi, 
 • Müşterinin iade taleplerinin yerine getirilmesi, 
 • Fatura oluşturulması ve gider pusulası evrakı hazırlanması,
 • E-arşiv faturalarının düzenlenmesi,
 • 5651 sayılı Kanun kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi. 

Size verdiğimiz hizmeti daha iyi yerine getirebilmek, kendimizi geliştirebilmek için pazarlama ve araştırma faaliyetlerini yerine getirebilmek için; 

 • Müşteri şikayetlerinin değerlendirilebilmesi ve Müşterinin talep ettiği konularda destek sağlamak, 
 • Satış sonrasında müşterilerden pazarlama amacıyla geri bildirim alınması, 
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması, 
 • Reklam amaçlı, iletişim materyali sağlanması ve marka bilinirliğinin sağlanması, 
 • Çeşitli konularda raporlar oluşturulması, 
 • Müşteri ziyaretlerinin yürütülmesi, müşterilerle olan toplantılara katılım, teknik konularda müşterilere bilgi verilmesi, 
 • Toplantılarda konuşulan konuların ve eğitimlerin kayıt altına alınması. 

Hukuki taleplere karşı savunma hakkımızı kullanabilmek için, özellikle; 

 • Tüketici şikayetlerinin yönetiminin sağlanması. 

6.3 Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde ve Hangi Sebeplerle Topluyoruz? 

Şirketimiz ile aranızda hizmet veren-müşteri ilişkisi süresince yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebeplerine dayalı olarak ve aşağıda belirtilen şekillerde toplamaktayız:  

Kişisel verilerinizden kimlik verisi, iletişim verisi, müşteri işlem verisi ve finansal veri Kanun’un 5/(2). Maddesinde yer alan “’bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’ ve  “hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak sözlü, elden ve/veya elektronik ortam (elektronik form) aracılığıyla toplanmaktadır. 

Kişisel verilerinizden işlem güvenliği verisi, Kanun’un 5/(2). Maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak bilgi sistemleriyle ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır. 

Kişisel verilerinizden görsel ve işitsel verileriniz (fotoğraf ve video kayıtları) Kanun’un 5/(1) Maddesinde yer alan ‘’ilgili kişinin açık rızası olması’’ hukuki sebebine dayalı olarak elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır. 

Kişisel verilerinizden hukuki işlem verisi, Kanun’un 5/(2). Maddesinde yer alan “hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması” ve “bir hakkın tesisi  kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak adli-idari makamlardan gelen bilgiler aracılığıyla toplanmaktadır. 

Kişisel verilerinizden işitsel verileriniz (çağrı merkezi kayıtları) Kanun’un 5/(2) Maddesinde yer alan ‘’ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebebine dayalı olarak çağrı merkezi aracılığıyla toplanmaktadır. 

6.4 Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, Kanun ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak; 

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5/(2). maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve ‘’veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi’’ hukuki sebebine dayalı olarak Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na aktarılabilecektir. 
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi ve mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5/(2). Maddesinde yer alan “’bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’ hukuki sebebine dayalı olarak  Tedarikçilerimiz’e ve/veya İş Ortaklarımız’a aktarılabilecektir. 
 • Kişisel verileriniz; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla, Kanun’un 9/(1). maddesinde yer alan ‘’ilgili kişinin açık rızası olması’’ hukuki sebebine dayalı olarak sunucuları yurtdışında bulunan Hizmet Sağlayıcılarımız’a aktarılabilecektir.

7. Potansiyel Müşteriler

7.1 Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Şirketimiz ile potansiyel müşteri konumunda olan sizler ile aramızda muhtemel bir ticari ilişki veya sözleşmenin kurulup kurulmayacağının değerlendirilmesi kapsamında gerçek kişi potansiyel müşteri veya tüzel kişi potansiyel müşteri temsilcisine ait aşağıda yer alan kişisel veri kategorileri işlenmektedir: 

Kimlik Verisi: Ad, soyad, imza 

İletişim Verisi: Telefon numarası, e-posta adresi, sosyal medya hesapları, işyeri adresi 

Özlük Verisi: Pozisyon/unvan bilgisi 

Görsel ve İşitsel Veriler: Fotoğraf/video kayıtları, çağrı merkezi kayıtları 

İşlem Güvenliği Verisi: İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, elektronik iletişim kayıtları, trafik bilgisi, HubSpot Record ID 

7.2 Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi aramızda kurulabilecek muhtemel ticari ilişki çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla işlenmekteyiz: 

 • Deneyim yönetim sürecinin yürütülmesi, 
 • Teklif süreçlerinin yürütülmesi, 
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Firma etkinlik daveti gibi toplu e-posta gönderimi süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,  
 • Reklam/Kampanya/Promosyon süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Çağrı merkezi üzerinden taleplerin alınması ve yapılan aramalarda hizmet kalitesinin denetlenmesi, 
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • 5651 sayılı Kanun kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

7.3 Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde ve Hangi Sebeplerle Topluyoruz? 

Sizinle muhtemel bir ticari ilişki kurulması kapsamında aramızda gerçekleşen tanıtım, tanışma, müzakere veya teklif aşamalarında yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebeplerine dayalı olarak toplamaktayız: 

Kişisel verilerinizden kimlik verisi, iletişim verisi ve özlük verisi Kanun’un 5/(2). maddesinde yer alan “’bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’ hukuki sebebine dayalı olarak sözlü, elden ve/veya elektronik ortam (elektronik form) aracılığıyla toplanmaktadır. 

Kişisel verilerinizden görsel ve işitsel verileriniz (fotoğraf ve video kayıtları) Kanun’un 5/(1) Maddesinde yer alan ‘’ilgili kişinin açık rızası olması’’ hukuki sebebine dayalı olarak elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır. 

Kişisel verilerinizden işlem güvenliği verisi, Kanun’un 5/(2). Maddesinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak bilgi sistemleriyle ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır. 

Kişisel verilerinizden işitsel verileriniz (çağrı merkezi kayıtları) Kanun’un 5/(2) Maddesinde yer alan ‘’ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebebine dayalı olarak çağrı merkezi aracılığıyla toplanmaktadır. 

7.4 Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, Kanun ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak; 

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5/(2). maddesinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi’’ hukuki sebebine dayalı olarak Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na aktarılabilecektir. 
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla, Kanun’un 9/(1). maddesinde yer alan ‘’ilgili kişinin açık rızası olması’’ hukuki sebebine dayalı olarak  sunucuları yurtdışında bulunan Hizmet Sağlayıcıları’mıza aktarılabilecektir. 

8. Tedarikçilerimiz/İş Ortaklarımız

8.1 Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Şirketimiz ile Tedarikçi/İş Ortağı konumunda bulunan sizler arasında kurulan hizmet alan-Tedarikçi/İş Ortağı ilişkisi kapsamında gerçek kişi Tedarikçi/İş Ortağımız veya bir tüzel kişi Tedarikçi/İş Ortağımızın gerçek kişi temsilcisi veya çalışanı olmanız halinde işlediğimiz kişisel veri kategorileri aşağıda yer almaktadır: 

Kimlik Verisi: Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, imza,  

İletişim Verisi: Telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri 

Özlük Verisi: Pozisyon/unvan bilgisi 

Finansal Veri: Banka hesap/IBAN numarası bilgisi 

Müşteri İşlem Verisi: Fatura bilgileri, vergi dairesi ile vergi kimlik numarası bilgisi 

Hukuk İşlem Verisi: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, ihtarname/ihbarname kapsamındaki bilgiler 

İşlem Güvenliği Verisi: İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, elektronik iletişim kayıtları, trafik bilgisi, Hubspot Record ID 

8.2 Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir:

 • Şirketin faaliyet alanları uyarınca ihtiyaç duyduğu hizmet tedarikinin sağlanması,  
 • İş süreçlerinin yürütülmesi, takibi, denetimi, kontrolü, 
 • Teklif taleplerinin toplanması ve iletilmesi, 
 • Maliyet analizlerinin hesaplanması ve tekliflerin değerlendirilmesi, 
 • Tedarikçi ve iş ortakları ile olan ticari ilişkilerinin yürütülmesi, sipariş ve teslimat işlemleri ile satın alma sonrası destek işlemlerinin yürütülmesi, tedarikçi ve iş ortaklarına talep ve şikâyetlerin yönlendirilmesi, tedarikçi ve iş ortaklığı memnuniyeti ile hizmet kalitesi değerlendirmelerinin yapılması ile bunlara bağlı işlemlerin gerçekleştirilmesi, 
 • Şirketimizce tarafınızdan temin edilen ürün ve hizmetlerden yararlanılması süresince gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,  
 • Tedarikçi ve iş ortaklığı sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerden doğan gerekliliklerin yerine getirilmesi ile bu ilişkilerin iyileştirme süreçlerinin yönetilmesi, 
 • Hukuk işlerinin takibi kapsamında hukuki destek alınması süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Şirketin kullanmış olduğu yazılım, donanım, uygulama, internet sitesi ve programlara yönelik düzenli olarak bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Finans, muhasebe, ödeme, tahsilat, iade, talep ve şikâyetlerin takibi ve faturalama işlemlerinin yürütülmesi, 
 • 5651 sayılı Kanun kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

8.3 Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde ve Hangi Sebeplerle Topluyoruz? 

Şirketimiz ile aranızda tedarikçi/iş ortağı ilişkisi süresince yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi,  aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebeplerine dayalı olarak toplamaktayız: 

Kişisel verilerinizden kimlik verisi, iletişim verisi, özlük, müşteri işlem ve finans verisi Kanun’un 5/(2). Maddesinde yer alan “’bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’ ve “hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak sözlü, elden ve/veya elektronik ortam (elektronik form) aracılığıyla toplanmaktadır. 

Kişisel verilerinizden hukuki işlem verisi, Kanun’un 5/(2). Maddesinde yer alan “hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması” ve “bir hakkın tesisi  kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak adli-idari makamlardan gelen bilgiler aracılığıyla toplanmaktadır. 

Kişisel verilerinizden işlem güvenliği verisi, Kanun’un 5/(2). Maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak bilgi sistemleriyle ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır. 

8.4 Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, Kanun ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak; 

 • Bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla, Kanun’un 5/(2). maddesinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi’’ hukuki sebebine dayalı olarak Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları’na aktarılabilecektir. 
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve finans süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5/(2). maddesinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak İş Ortağımız’a aktarılabilecektir. 
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5/(2). maddesinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak Müşterimiz’e aktarılabilecektir. 
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlar, Kanun’un 9/(1) maddesinde yer alan ‘’ilgili kişinin açık rızası olması’’ hukuki sebebine dayalı olarak sunucuları yurtdışında bulunan Hizmet Sağlayıcılarımız’a aktarılabilecektir.

9. Fiziki Ziyaretçilerimiz

9.1 Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Şirketimize ait depomuza gerçekleştirdiğiniz ziyaretiniz kapsamında misafir konumunda bulunan sizler adına işlediğimiz kişisel veri kategorileri aşağıda yer almaktadır: 

Kimlik Verisi: Adı, soyadı, imza 

Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi: Ziyarete ilişkin bilgiler (çalışılan firma/bölüm bilgisi, depoya giriş/çıkış saatleri,  ziyaret tarihi) 

9.2 Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaret çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir: 

 • Şirketimize ait depoda fiziksel mekan güvenliğinin ve taşınır mal/kaynakların güvenliğinin temini, 
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, kontrolü ve takibi, 
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini. 

9.3 Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde ve Hangi Sebeplerle Topluyoruz? 

Şirketimize gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaret süresince yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebeplerine dayalı olarak aşağıda belirtilen şekillerde toplamaktayız:  

Kişisel verilerinizden kimlik verisi ve fiziksel mekan güvenliği verisi, Kanun’un 5/(1) Maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmekte ve elden fiziki form aracılığıyla toplanmaktadır. 

9.4 Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, Kanun ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak; 

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5/(2). maddesinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi’’ hukuki sebebine dayalı olarak Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na aktarılabilecektir. 

10. Çevrimiçi Kullanıcılar (Web Sitesi Ziyaretçileri)

10.1 Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Şirketimiz ile web sitesi ziyaretçisi konumunda bulunan sizler arasında kurulan ziyaret ilişkisi kapsamında işlediğimiz kişisel veri kategorileri aşağıda yer almaktadır: 

İşlem Güvenliği Verisi: İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, elektronik iletişim kayıtları, trafik bilgisi, HubSpot Record ID 

10.2 Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, aramızda kurulan ilişki çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir: 

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, 
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, 
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,  
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

10.3 Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde ve Hangi Sebeplerle Topluyoruz? 

Şirketimizin web sitesini ziyaretiniz süresince, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebeplerine dayalı olarak ve aşağıda belirtilen şekillerde toplamaktayız:  

Kişisel verilerinizden işlem güvenliği verisi, Kanun’un 5/(2). Maddesinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmekte ve bilgi sistemleriyle ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır. 

10.4 Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, Kanun ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak; 

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5/(2). maddesinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi’’ hukuki sebebine dayalı olarak Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na aktarılabilecektir. 
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Kanun’un 9/(1). maddesinde yer alan ‘’ilgili kişinin açık rızası olması’’ hukuki sebebine dayalı olarak sunucuları yurtdışında bulunan Hizmet Sağlayıcıları’mıza aktarılabilecektir. 

11. Haklarınız 

Kanun’un 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, başvurarak;

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz. 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz. 
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz. 
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. 
 • Kişisel verilerinizin Kanun madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. 
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. 
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. 

12. İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;  

 • Geçerli bir kimlik belgesi ile Pisano’ya bizzat başvurarak, 
 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile

  Pisano Müşteri İletişim Çözümleri ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.

  Reşitpaşa Mah., Katar Cad. İTÜ Arı Teknokent 4 Bina No: 2-50 /6 34467 Sarıyer İstanbul

  adresine göndererek,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk@pisano.com adresine e-posta gönderilerek, 
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle pisano@hs01.kep.tr  adresimize e-posta göndererek,

Pisano Müşteri İletişim Çözümleri ve Bilgi Teknolojileri A.Ş’ne iletebilirsiniz. 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. 

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. 

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Başvurunun özel nitelikli veriler kapsamında olması durumunda ise Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesi uyarınca başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

13. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, Veri Sorumlusu’na ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir.