Skip to content
Emilia Sirin Komban26.Eki.2023 13:58:304 min read

Pisano'nun Deneyim Yönetiminde Yapay Zeka Uygulamaları

Sürekli gelişen deneyim yönetimi dünyasında Pisano, deneyim yönetimi endüstrisinde 2015'ten beri alışılmış karmaşık entegrasyon süreçlerini basitleştirecek derecede başarılı ve dönüştürücü bir güç olarak konumlanmaya; 2020'den beri Makine Öğrenimi tabanlı yapay zekanın gücünden yararlanarak müşteri ve çalışan etkileşimlerini yeniden şekillendirmeye devam ediyor.

Pisano Deneyim Yönetimi Platformunun Öne Çıkan Özellikleri

Söz konusu enterprise süreçlerinde yazılım entegrasyonu olduğunda, bir çok platform kullanıcısı ve uygulayıcısının başa çıkmaya çalıştığı konulardan biri kullanılan hazır sistemler ve mevcut ekipler ile uyumluluğunda yaşanan zorluklar, uzayan süreçler ve teknik engeller, deneyim yönetiminde de yaygın bir zorluk.

Pisano'nun tek platformda deneyim yönetimi yaklaşımı, ulaştığı %100 entegrasyon başarı oranı ile deneyim yönetiminde yeni bir endüstri standardı belirleyecek bir güç vaad ediyor. Bu entegrasyon başarısını destekleyen bir diğer veri de Pisano platformunu tercih eden kurumların %95'inin yalnızca 45 gün içinde platformu aktif olarak kullanmaya başlaması. Enterprise kurumların komplike yapıları ve alışılmış entegrasyon zorlukları göz önüne alındığında bu verimlilik düzeyi, özellikle kurumsal çözümler alanında yeni bir soluk anlamına geliyor.

Pisano'yu gerçekten farklı kılan şeylerden bir diğeri, kusursuz entegrasyonları mümkün kılan güçlü ortaklık ağı. Sınırsız geri bildirim, anket, kullanıcı ve rol yönetimine izin veren yapısı sayesinde Pisano, geleneksel yazılım çözümlerine kıyasla üstün bir başarı vaad ediyor. Bu yaklaşım, müşteri başına ortalama 1000 günlük aktif kullanıcı ve destek taleplerinde 7 saatlik ortalama çözümleme süresi ile destekleniyor.

Ayrıca, Pisano'nun 40'tan fazla dilde geri bildirim toplama konusundaki yetkinliği, farklı demografilerdeki müşteri ihtiyaçlarını karşılama konusundaki küresel kararlılığının da bir kanıtı.

Pisano: Yapay Zekanın Deneyim Yönetimiyle Buluştuğu Platform

Yapay zeka entegrasyonu Pisano'nun deneyim yönetimi yaklaşımının merkezinde yer alıyor. Platform, şirket içi yapay zeka modellerini OpenAI ve Google Bard gibi dış kaynaklarla birleştirerek kapsamlı bir metin analizi ve kategorizasyon sistemi sunuyor. Bu sistem, müşteri ve çalışan geri bildirimlerini eyleme dönüştürülebilir içgörülere evirerek deneyim yönetiminde çıktıların stratejiye dönüştüğü noktada kritik bir rol oynuyor.

Üretken Yapay Zeka ile İçgörü Oluşturma

Üretken yapay zeka, Pisano'nun yeteneklerinde, başta içerik ve anket oluşturmada çok önemli bir rol oynuyor. Aşağıda sizin için birkaç örnek derledik:

Metin Analizi Örnek 1: NPS Sorusu

Tüm deneyim yönetimi uzmanlarının her gün karşılaştığına benzer, gerçek dünyadan bir senaryo üzerinden ilerleyelim. Bir müşterinin aldığı yemek hizmeti deneyimiyle ilgili bir NPS sorusu üzerinden geri bildirim ilettiğini düşünün. Geri bildirimde ana yemek seçeneklerinin eksikliği, seçeneklerin sınırlı olması ve soğuk yiyecekler gibi çeşitli kategorilerde alınan bir deneyimden bahsediliyor. Pisano'nun yapay zeka destekli metin analitiği sayesinde bu geri bildirimler, geri bildirimin bağlamına göre otomatik olarak "yiyecek ve içecek" ve "ana yemekler" gibi içerik gruplarına ayrılır. Yine yapay zeka destekli duyarlılık analizi, müşterinin duyarlılığını olumsuz olarak tanımlar. Ek olarak, kalan geri bildirimlere göre ölçülebilir bir memnuniyetsizlik değeri sunan bir duyarlılık puanı atanır. Ayrıca ürünle ilgili müşteri yolculuklarını da tanımlayarak deneyimin hangi yönlerinin olumlu, hangilerinin olumsuz geri bildirime katkıda bulunduğunu anlamaya yardımcı olur.

Metin Analitiği Örnek 2: Müşteri Memnuniyetsizliğini Tespit Etme

Başka bir örnek olarak, bir müşterinin aldığı bir hizmetin profesyonelliğine ilişkin memnuniyetsizliğini ifade ettiği bir geri bildirim akışı düşünelim. Davranışın nezaketten yoksun olduğunu belirttiklerinde Pisano'nun metin analitiği bunu anlık olarak tespit eder. Analiz, müşterinin mutsuzluğunu vurguluyor ve potansiyel bir müşteri kaybı riski taşıyor ise geri bildirimi veren müşteriyi bu kategoride etiketler. Yapay zeka tarafından gerçekleştirilen bu değerlendirme ve etiketleme sonrasında bu geri bildirimi manuel olarak ilgili kurumunuzdaki ekip ya da kişilere atayabilir, yüksek olarak önceliklendirebilir ve daha sonraki işlemler için dahili bir not ekleyebilirsiniz.

Pisano AI Örnek 3: Rol Tabanlı Kontrol Paneli

Rol bazlı gösterge tablosu bağlamında, bankacılık sektöründeki bir şube müdürüne göre uyarlanmış bir senaryoyu ele alalım. Bu şube müdürü Pisano kontrol paneline eriştiğinde şubenin performansına ilişkin değerli bilgiler edinir. Bu bilgiler arasında alınan geri bildirim sayısı, şubenin CSAT puanı ve tüm şubeler arasındaki NPS sıralaması yer alır. Kontrol paneli yakın zamanda Pisano'nun yapay zekası tarafından tahmin edilen müşteri memnuniyetsizliği nedenlerine ve kaybedilme riskiyle karşı karşıya olunan ticari müşterilere ilişkin görünürlük sağlayacak. Bu bilgilerle donanmış olan şube müdürü, müşterilerle proaktif bir şekilde etkileşime geçebilecek ve onları elde tutmak için rahatlıkla eylemler başlatabilecek.

Kulağa harika geliyor, değil mi?

Döngüyü Sorunsuz Bir Şekilde Kapatmak

Pisano, geri bildirim döngülerinin verimli bir şekilde kapatılmasını sağlar. İster manuel ister otomatik yöntemlerle olsun, hızlı ve etkili yanıtları kolaylaştırır. Üretken yapay zekanın desteğiyle içerik kategorileri yanıtlara sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir ve sorun çözümüne yönelik esnek ve çok katmanlı bir yaklaşıma olanak tanır. Müşterilere hızlı ve kişiselleştirilmiş otomatik yanıtlar gönderilerek geri bildirim döngüsünün uyumlu bir şekilde kapatılması sağlanır.

Pisano'nun Müşteri Odaklı Ürün Yaklaşımı

Pisano'nun yolculuğu, müşteri odaklı bir yaklaşıma olan sarsılmaz bağlılığın bir kanıtı olarak, platform kullanıcılarının kolektif sesi tarafından yönlendirilen bir yolculuktur. Devam eden işbirliği ve kullanıcı içgörülerinin gelişen yol haritalarına dahil edilmesiyle ürün geliştirme için düzenli olarak geri bildirim toplayan Pisano, yalnızca liderlik etmekle kalmıyor; yapay zeka odaklı deneyim yönetimi sektöründe dönüştürücü gelişmelerin önünü açıyor. Geleceğe baktığımızda, Pisano'nun yalnızca bir yazılım geliştirici değil, aynı zamanda küresel ölçekte etkileşimleri geliştirmeye ve kişiselleştirmeye, müşteri ve çalışan deneyimleri ortamını şekillendirmeye kendini adamış bir öncü olarak konumlanması, gelişmiş platform özellikleri ve geri bildirim odaklı gelişim prensibinden gelir.

Pisano Yapay Zeka Odaklı Deneyim Yönetiminde Size Yardımcı Olabilir mi?

Asıl soru "eğer" değil, "nasıl"dır. Pisano, yapay zekanın gücünden yararlanmak, deneyim yönetiminizi geliştirmek ve sektördeki konumunuzu yeniden tanımlamak için 2015'ten bu yana etkili bir yol sunuyor.

Pisano bir yazılım aracından daha fazlasıdır; kuruluş hikayesinde geri bildirim odaklı gelişimin önemini barındıran bir felsefe ve yaklaşımın öncüsüdür.

Pisano ile Deneyim Yönetimi Yolculuğunuza Hemen Başlayın

Müşteri yolculuğu boyunca hem dijital hem de çevrimdışı temas noktalarında yapay zeka destekli içgörüler elde edin.

avatar

Emilia Sirin Komban

A versatile marketer with a unique ability to combine proactive strategies with real time market needs. A collaborative and creative communicator, adept at crafting compelling narratives. Dedicated to achieving results and driven by a passion for marketing and experience management.

İLGİLİ MAKALELER