Skip to content

Elektronik Ticari İleti Kuralları ve Bilgilendirme Metni 

Pisano Müşteri İletişim Çözümleri ve Bilgi Teknolojileri A.Ş  (“Pisano”) olarak 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”) ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizlere bilgi vermek amacıyla işbu metin hazırlanmıştır. 

Bu kapsamda, paylaşmış olduğunuz telefon ve e-posta gibi iletişim bilgileriniz, izin vermeniz halinde pazarlama iletişiminde kullanmak üzere; pazarlama faaliyetleri kapsamında iletişimin yürütülmesi, pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, pazarlama analiz, profilleme ve segmentasyon çalışmalarının yapılması; hizmet, tanıtım, duyuru, etkinlik, reklam, promosyon, vb. ticari elektronik iletilerin mobil uygulamalar, sosyal medya hesapları, SMS, e-posta dahil rıza vermiş olduğunuz kanallar üzerinden gönderilmesi amaçlarıyla ETK  gereğince ticari elektronik ileti onay şartına ve KVKK  gereğince açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenecektir. 

Açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz, elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin olarak vermiş olduğunuz onayı geri almanız durumunda açık rızanızı geri çektiğiniz kabul edilecektir. 

Pisano tarafından kişisel verileriniz/verileriniz doğrudan veya veri işleyenleri aracılığıyla kullanılacak, belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda Pisano’nun yurtiçinde ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve tedarikçileri ile paylaşılacaktır.  

KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Potansiyel Müşteri Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanallardan iletebilirsiniz.