Raporlar

Rapor yani analiz; akışlar vasıtasıyla toplanan geri bildirimlerin, ihtiyaca göre, anlamlı çıktılara dönüştürüldüğü kategoridir.