Yukarıdan Aşağıya Net Tavsiye Skoru

Abbreviation:  
B-NPS / R-NPS

İngilizce: Top Down NPS / Benchmark NPS / Relationship NPS

Firmaların hedef kartında takip edilen, büyük resimde müşterilerin firmayı tavsiye edip etmeyeceğinin sorulduğu ve firmanın rakipleriyle kendilerini karşılaştırma fırsatı bulduğu Net Tavsiye Skoru (Bkz: Net Tavsiye Skoru) hesaplamasıdır.

Hizmet kanallarında ölçülen Net Tavsiye Skoru için Aşağıdan Yukarıya (Bottom-Up) terimi kullanılır (Bkz: Aşağıdan Yukarıya Net Tavsiye Skoru). Şirket karlılığıyla yüksek korelasyonu olduğu bulunan bir skor olduğundan çoğu firmada takip edilip hedeflere eklenen bir deneyim metriğidir.

Featured Content

Our favourite e-books, articles, CX Glossary entries and webinars available on the Pisano Academy.

Don't Miss a Beat

Stay in touch with the latest news, strategies and trends. Start your Pisano Academy Subscription for free Now.