Veri Analitiği

Abbreviation:  
DA

İngilizce: Data Analytics

Yüksek hacimli verilerden bir iş değeri yaratmak üzere istatistik bilimi ile modern sayısal hesaplama yöntemleri arasındaki entegrasyonu sağlayarak firmaların bu potansiyeli açığa çıkarmaları için yaptıkları çalışmalardır. Kişiselleştirme aksiyonlarının gün geçtikçe arttığı bir dünyada bununla paralel olarak veri analitiğinin önemi de artmaktadır.

Featured Content

Our favourite e-books, articles, CX Glossary entries and webinars available on the Pisano Academy.

Don't Miss a Beat

Stay in touch with the latest news, strategies and trends. Start your Pisano Academy Subscription for free Now.