Şebeke

Abbreviation:  

İngilizce: Network

Ulaşım ve iletişim ağıdır. Özellikle telekom sektöründe şebekenin sağlıklı çalışması müşteri deneyimine doğrudan dokunur. Şebeke deneyiminde iki metrik kritik olarak takip edilir: 1- Stabil çalışma (hat düşmesi, elektrik kesintisi vb olup olmaması) ; 2- Yaşanan arıza sayısı (Bununla paralel olarak arıza giderme süresi).

Operasyonel olarak takip edilen bu metriklerin müşteri ihtiyaçlarını karşılama adımında kritik öneme sahip olduğu için deneyimi de doğrudan etkilerler. Müşteri deneyimi ekipleri de müşteri memnuniyet sonuçları kadar bu tarz deneyimi etkileyen operasyonel metriklerin takibinden sorumlu olmalıdır.

Featured Content

Our favourite e-books, articles, CX Glossary entries and webinars available on the Pisano Academy.

Don't Miss a Beat

Stay in touch with the latest news, strategies and trends. Start your Pisano Academy Subscription for free Now.