Ortalama (Aritmetik ve Ağırlıklı)

Abbreviation:  
Avg / Ort

İngilizce: Average

Müşteri deneyimi ölçümlerinden memnuniyet ve efor hesaplamasında aritmetik ortalama kullanılır. Tüm yanıtlar toplanarak toplam yanıt sayısına bölümü bu sonucu verir. Bazı durumlarda ise iki skorun önemi aynı olmadığı için bir ağırlıklandırma katsayısı belirlenir ve buna göre ağırlıklı ortalama belirlenerek trend takip edilir.

Featured Content

Our favourite e-books, articles, CX Glossary entries and webinars available on the Pisano Academy.

Don't Miss a Beat

Stay in touch with the latest news, strategies and trends. Start your Pisano Academy Subscription for free Now.