Müşteri Yaşam Boyu Değeri

Abbreviation:  
CLV

İngilizce: Customer Lifetime Value

Müşterinin firmayla geçmişte olan ve gelecekte de olması tahmin edilen etkileşimleri sonucunda yaratacağı toplam finansal değerdir. Örneğin bir spor salonu işletmesinde müşterilerden aylık 200 TL ücret alındığını ve ortalama 2 yıl boyunca müşterilerin spor salonuna gittikleri bir durumda müşterilerin yaşam boyu değeri: 200 X 2 X 12= 4800 TL olacaktır. Bundan sonra müşteri çekmek için harcanan reklam giderleri ve operasyonel giderler düşülerek bir müşterinin yaşamı boyunca ne kadar kar getirdiği de bulunabilir.

Featured Content

Our favourite e-books, articles, CX Glossary entries and webinars available on the Pisano Academy.

Don't Miss a Beat

Stay in touch with the latest news, strategies and trends. Start your Pisano Academy Subscription for free Now.