Müşteri Memnuniyeti

Abbreviation:  
CS

İngilizce: Customer Satisfaction

Firmalar tarafından sağlanan ürün ve/veya hizmetlerin müşteri beklentilerini ne derece karşıladığıdır. Bunu öğrenmek için memnuniyet aramaları yapılır ve memnuniyet skorları takip edilir. Marka savunuculuğu ve Duygusal bağlılık için ise memnuniyetin ötesinde müşterilerin beklentilerini aşmak gerekmektedir.

Müşterilerin memnuniyetini sağlayan firmaların olduğu bir durumda müşteriler bunun da ötesine geçebilenleri karar anında tercih edecek ve bu markaların savunucuları olacaklardır (Bkz: Duygusal Deneyim; Marka Savunuculuğu).

Featured Content

Our favourite e-books, articles, CX Glossary entries and webinars available on the Pisano Academy.

Don't Miss a Beat

Stay in touch with the latest news, strategies and trends. Start your Pisano Academy Subscription for free Now.