Müşteri Kaybetme Maliyeti

Abbreviation:  

İngilizce: Cost of Losing Customer

Bir müşteriyi kaybetmenin şirkette yarattığı finansal etkidir. Bu maliyete birkaç açıdan bakmak gerekir. İlgili müşterinin firmadan tekrar alışveriş yapmayacağından öncelikle bu tarafta bir kayıp olur. Bu müşteriyi geri kazanmak için de maliyet ortaya çıkacaktır. Bu maliyet de yeni bir müşteri kazanmaktan çok daha yüksektir. Müşterinin tekrar gelmesi için yapılan harcamaların da bu değere eklenmesi gerekir.

Featured Content

Our favourite e-books, articles, CX Glossary entries and webinars available on the Pisano Academy.

Don't Miss a Beat

Stay in touch with the latest news, strategies and trends. Start your Pisano Academy Subscription for free Now.