Müşteri Geri Kazanımı

Abbreviation:  

İngilizce: Customer Win-Back

Ürünü veya hizmeti kullanmayı bırakan müşterinin ilgisini çekerek tekrar kullanıma yönlendirmeye müşteri geri kazanımı denir. Kaybedilen bir müşteriyi geri kazanmanın maliyeti yeni bir müşteri kazanmaktan çok daha yüksektir. Bu müşterilerin ürünü/hizmeti kullanmayı bırakma nedenlerini iyi inceleyerek bırakma eğilimi olan müşteriler tespit edilmeli, onlara yönelik ek aksiyonlar alınmalıdır. Bunun yanı sıra bu aşamada öğrenilen öğretiler süreçlerin ve ürünlerin gelişimi için kullanılarak potansiyel müşteri memnuniyetsizliğini de önleyebilir.

Featured Content

Our favourite e-books, articles, CX Glossary entries and webinars available on the Pisano Academy.

Don't Miss a Beat

Stay in touch with the latest news, strategies and trends. Start your Pisano Academy Subscription for free Now.