Müşteri Deneyimi

Abbreviation:  
CX

İngilizce: Customer Experience

Müşteri deneyimi müşterilerin bir firma ile yaşadıkları tüm etkileşimlerin bütünüdür. Bu etkileşimler sonrasında oluşan deneyim iki kritik olgudan etkilenir. İlki müşterilerin beklentileri, ikincisi ise firmanın sunduğu değil, müşterinin algıladığı ürün/hizmet performansıdır. Algılanan performans ile müşteri beklentisi arasındaki fark müşteride yaratılan deneyimi ortaya çıkarır.

Featured Content

Our favourite e-books, articles, CX Glossary entries and webinars available on the Pisano Academy.

Don't Miss a Beat

Stay in touch with the latest news, strategies and trends. Start your Pisano Academy Subscription for free Now.