Metrik

Abbreviation:  

İngilizce: Metric

Verilerin nicel olarak ölçümüdür. Müşteri deneyimini yönetirken hem deneyimsel hem operasyonel olarak ölçülmesi ve takip edilmesi gereken metrikler belirlenmeli, metriklerin değişimi yönetilmelidir. Örneğin müşterilerin, müşteri temsilcisine ulaşma süresi metriği çağrı merkezi deneyimini etkileyen bir operasyonel metriktir ve sürekli takibinin yapılması gerekmektedir.

Featured Content

Our favourite e-books, articles, CX Glossary entries and webinars available on the Pisano Academy.

Don't Miss a Beat

Stay in touch with the latest news, strategies and trends. Start your Pisano Academy Subscription for free Now.