Gözlem

Abbreviation:  

İngilizce: Observation

Bir bilgiye ulaşmak amacıyla bir insanı veya bir şeyi izlemek, incelemektir. Müşteri deneyiminde müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak için gözlem yapmak çok önemli içgörüler kazanılmasını sağlar.

İnsanlar duygu ve düşüncelerini kelimelere dökerken rasyonalize etme eğilimindedirler. Gözlemlerde bu etki arındırılır, kimi zaman müşterilerin bile farkında olmadıkları ihtiyaç ve istekler ortaya çıkarılabilir.

Featured Content

Our favourite e-books, articles, CX Glossary entries and webinars available on the Pisano Academy.

Don't Miss a Beat

Stay in touch with the latest news, strategies and trends. Start your Pisano Academy Subscription for free Now.