Duygusal Bağlılık Skoru

Abbreviation:  
ECS

İngilizce: Emotional Connection Score

Duygusal bağlılık skoru müşterilerin firmalara duygusal olarak ne derece bağlı olduklarının belirlenmesidir. Harvard Business Review’da çıkan bu makalede ölçümün detayları açıklanmıştır.

Firmalar sadece memnuniyeti ve tatmini değil, onun da ötesinde müşterilerinin onlara duygusal olarak ne kadar bağlı olduğunu da ölçmelidirler çünkü duygusal bağlı müşterilerin daha değerlidir. Makaledeki araştırmaya göre duygusal olarak bağlı müşteriler yüksek tatmin düzeyindeki müşterilere nazaran firmalar için ortalama %52 daha değerlidir. Bu müşteriler memnun olan müşterilere göre daha fazla ilgili firmadan alışveriş yaparlar ve daha uzun süre o firmadan ürün veya hizmet satın alırlar.

Featured Content

Our favourite e-books, articles, CX Glossary entries and webinars available on the Pisano Academy.

Don't Miss a Beat

Stay in touch with the latest news, strategies and trends. Start your Pisano Academy Subscription for free Now.