Dış Kaynak Kullanımı

Abbreviation:  

İngilizce: Outsource

Firmalar müşteri deneyiminde kendi kaynakları yetersiz kaldığında belirli bir süre için veya uzun süreli olarak dış kaynak kullanımına yani diğer firmalardan ücreti karşılığında firmalarını temsil edip hizmet sunma servisini satın almaktadırlar.

Özellikle çağrı merkezi hizmetinde dış kaynak kullanımı yaygındır. Müşteri deneyimi açısından bunun pozitif ve negatif etkileri olabilir. İyi bir firmadan dış kaynak hizmeti alındığında müşterilerle olan bağ daha kuvvetli hale gelebilir, tam tersi durumda ise bu bağ zayıflar. Dış kaynak çalışanlarının firmayı temsil ettikleri bilincinde olması ve firmaya kendilerini yakın hissetmeleri için organizasyonlar yapılması faydalı olacaktır.

Featured Content

Our favourite e-books, articles, CX Glossary entries and webinars available on the Pisano Academy.

Don't Miss a Beat

Stay in touch with the latest news, strategies and trends. Start your Pisano Academy Subscription for free Now.