Derinlemesine Görüşme

Abbreviation:  
IDI

İngilizce: In-depth interview

Bir ürün veya hizmet hakkında müşteriden geri bildirim almak için birebir yapılan görüşmelerdir. Derinlemesine görüşme kalitatif (nitel) bir araştırma tekniğidir.

Kantitatif (nicel) olarak yapılan ve yüksek adette müşteri geri dönüşüne ulaşılan çalışmaların yanı sıra kalitatif çalışmalarda adet az olmakla birlikte müşterilerin davranış ve kararlarının arkasındaki nedenler ve ihtiyaçlar ortaya çıkarılır. Derinlemesine görüşmelerde her defasında bir müşteriyle görüşme yapılır ve müşteriye sorulan açık uçlu sorularla iç görü elde edilmeye çalışılır.

Featured Content

Our favourite e-books, articles, CX Glossary entries and webinars available on the Pisano Academy.

Don't Miss a Beat

Stay in touch with the latest news, strategies and trends. Start your Pisano Academy Subscription for free Now.