Davranış

Abbreviation:  

İngilizce: Behavior

Kelime anlamıyla davranış bir etki veya uyarıcı karşısında gösterilen hareket ve tutumdur. Müşteri deneyiminde müşterilerin davranışlarını anlamlandırma ve gelecek davranışları için onlarda olumlu etki bırakarak pozitif yönde karar vermelerini sağlama çalışmaları yapılmaktadır. Davranışlar bilinçli olduğu kadar bilinçdışı da olabilmektedir. Davranışsal ekonomi bilimi bu konu üzerinde çalışmalar yapmakta ve insanların kararlarını nasıl aldıkları yönünde ortaya atılan hipotezleri ispatlama çalışmaları yapmaktadır (Bkz: Davranışsal Ekonomi).

Featured Content

Our favourite e-books, articles, CX Glossary entries and webinars available on the Pisano Academy.

Don't Miss a Beat

Stay in touch with the latest news, strategies and trends. Start your Pisano Academy Subscription for free Now.