Anket

Abbreviation:  

İngilizce: Survey

Anket, belirli bir konuda belirli bir kitlenin duygu, düşünce ve tutumlarını öğrenebilmek amacıyla hazırlanan soru veya soru dizisidir. Müşteri deneyimi ölçümünde anketler oldukça kritik bir rol oynamaktadır. İstenilen sonuca ulaşabilmek için doğru sorular, doğru kişilere, doğru kanaldan, doğru zamanda ve doğru bir içerikle sorulmalıdır.

Müşteri deneyimi ölçümünde (Bkz: Deneyim Ölçümü) en çok NPS (Bkz: Net Tavsiye Skoru), müşteri memnuniyeti skoru (Bkz: Müşteri Memnuniyet Skoru) ve müşteri efor skoru (Bkz: Müşteri Efor Skoru) için anketler kullanılmaktadır.

Featured Content

Our favourite e-books, articles, CX Glossary entries and webinars available on the Pisano Academy.

Don't Miss a Beat

Stay in touch with the latest news, strategies and trends. Start your Pisano Academy Subscription for free Now.